1. Alle medlemmer av bedriftsklubber tilknyttet NNN avd. 27 kan låne NNN-tilhengeren vederlagsfritt. Tilhengeren skal kun brukes til private formål og ikke i privat næring. Fremleie er ikke tillatt.
 2. Andre ansatte ved bedrifter hvor NNN avd. 27 har bedriftsklubb, kan leie NNN-tilhengeren mot en fastsatt leie.
 3. Følgende priser gjelder for leie av NNN-tilhenger for ikke-medlemmer:
  • Liten flat tilhenger: 150 kroner pr. døgn
  • Stor flat tilhenger: 200 kroner pr. døgn
  • Liten tilhenger med skap: 300 kroner pr. døgn
  • Stor tilhenger med skap: 400 kroner pr døgn
 4. Lån/leie av tilhengeren skal avtales på forhånd etter «førstemann til mølla»-prinsippet.
 5. Leietaker er ansvarlig for å følge vanlige regler for bruk tilhenger.
 6. Leieperioder er maksimum to døgn, med utlevering etter kl. 14:00 første dag og innlevering før kl. 14:00 siste dag. Det er ikke mulig å hente eller levere tilbake tilhenger lørdager.