1. Alle medlemmer av bedriftsklubber tilknyttet NNN avd. 27, kan låne NNN-stillas vederlagsfritt. Stillaset skal kun brukes til private formål og ikke i privat næring. Fremleie er ikke tillatt.
  2. Andre ansatte ved bedrifter hvor NNN avd. 27 har bedriftsklubb, kan leie NNN-stillas mot en fastsatt leie.
  3. Følgende priser gjelder for leie av NNN-stillas:
    • 200 kroner pr. døgn.
  4. Leietaker er ansvarlig for å følge regler for bruk av stillas.
  5. Maksimal leietid er 14 døgn.