1. NNN-teltet kan leies vederlagsfritt av alle medlemmer av NNN avd. 27.
  2. I tillegg til eget bruk, kan NNN-teltet benyttes av medlemmets egne barn og/eller stebarn, samt lag og foreninger som en selv står som medlem i. Fremleie mot betaling er ikke tillatt.
  3. NNN-teltet kan også benyttes av «medlemsbedrift» i sosiale tilstelninger hvor ansatte NNN-medlemmer deltar.
  4. Medlemmet står ansvarlig for bruk og selv være til stede under montering og demontering.
  5. Leieperioden er i utgangspunktet satt til maks en uke. Ved ukeleie, starter og slutter uken på onsdager.
  6. Leie kan avtales 15 mnd. frem i tid og «først til mølla»-prinsippet gjelder.
  7. Leieperiode og størrelse på telt avtales på telefon 404 80 005 eller espen.sjovold@tine.no